Новогодишен концерт в Бургаския затвор – 31.12.18

 

„АЦПМРСД” извършва успешна дейност с лишените от свобода в Бургаския затвор, която продължава вече 16 години, един път в седмицата. Работата на екипа се състои във водене на лекции за изграждане на междуличностни взаимоотношения, ценностна система, морал и етика, поведение в обществото, семейството, положително отношение към живота . Обхвата е от над 100 лишени от свобода.

Условия в затворите и местата за задържане
От доклад за спазването на човешките права през 2009 г. в България

Като цяло условията в затворите не отговарят на международните критерии, а правителството не отпуска средства, за да се направят значителни подобрения. Условията в някои затвори са сурови и включват незадоволителни санитарни помещения и недостатъчно отопление и вентилация. Дневната хранителна дажба е на стойност приблизително 2.50 лева (1.85 щатски долара). НПО получават оплаквания както от количеството, така и от качеството на храната. Пренаселеността продължава да бъде сериозен проблем. Към края на годината в тринайсетте затвора в страната се намираха 9071 затворника. Броят им е намалял в сравнение с предходните три години, но все още надхвърля неколкократно капацитета на системата. НПО получават оплаквания от лишени от свобода заради недостатъчното пространство и смятат това за решаващ фактор за съществуването на насилие сред затворниците.

20% от затворниците искат водно кръщение
На 9 Септември, 58 лишени от свобода взеха водно кръщение в Бургаския затвор. Всъщност се бяха записали 170 човека. Това значи че около 20% от мъжете там са проявили желание за това. Предвижда се след няколко месеца да се направи още едно, за да могат да се обхванат всички желаещи.

2 седмици по-късно един от затворниците, Йордан Василев ни разказа следното: “на водното кръщение бях изстинал и не се чувствах добре, но си казах, че каквото и да става ще взема кръщение. На следващия ден не само че не бях по-зле, но дори настинката я нямаше.” Водата беше студена, направо от чешмите (между 8 и 12 градуса) и басейна постоянно се допълваше. От 58 лишени от свобода които взеха кръщение никой не се е разболял и дори имаме и изцелен от настинка!

Бивш затворник влиза в затвора доброволно!
Имаме голямо благоволение на управата. Те се съгласиха в тима, който влиза да служи на затворниците да бъде човек, който е излежавал присъда за повече от 8 години там и сега е навън и не се е отказал от вярата си, но напротив, развива се добре, има работа, ожени се и иска да помогне на бившите си “колеги”. Днес той беше с нас. Това е голямо доверие, като се има в предвид, че в Бургас от 900 затворника 700 са рецидивисти, тоест с повече от едно престъпление.

Другото интересно нещо е че управата издаде пропуск на Георги Колев, който влиза и служи с нас от години в затвора и е от ромски произход и е част от църквата в Каблешково. Този пропуск му дава право да влиза и излиза в затвора без да се налага всеки път да го одобряват и да минава процедури, които траят понякога и час. Също няма да му е необходимо да има придружаващ социален работник при движението му в затвора. Не считаме никой за по-долен или по-горен от друг и гореописаното би трябвало да не е чудо, но се радваме на процеса на промяна в мисленето на тези хора да се доверят на вярността на ромите в екипа ни.

Работа в Бургаския затвор
В Бургаския затвор работим от 1998 година. Имаме добра посещаемост, въпреки че много от хората работят и нямат възможност да идват. Правили сме няколко водни кръщения, на който лишените от свобода демонстративно удавят стария греховен човек и възкръсват за нов живот, с ново разбиране и ценности. Имаме седмични служби всяка сряда. Имаме добри отзиви от хора, които веднъж повярвали в затвора, променят живота си когато излязат на свобода, продължават да ходят на църква и не се връщат в стария начин на живот. Когато Бог докосне човек, промяната е пълна!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *