Свидетелства от конференция в църква “Дом на пробив” гр. Русе – 24 – 25.11.12


Румяна: Аз се радвам че можем да прославим Бог, не само за изцеренията, но и за духовното ни израстване. Ние разбираме, че Бог е реален и ние сме свободни. От дълги години имах болка в дясната страна и не знаех точно от какво е. Мислех че е бъбрек, после отидох и ми махнаха апендикса, но болката си остана. Вчера излязох за молитва и почувствах затопляне на това място и болката изчезна. Днес установих че и болките в ставите ми ги няма.

Албена: От години имам болка в единия крак, този месец ми правиха операция, и след молитвата снощи вече не чувствам болка.

Милен: Беше ми неудобно да изляза да се молят за мен. Преживял съм отхвърляне, израснал съм в дом за сираци, след това бях в една престъпна организация, после имах инцидент, който ме държа шест месеца на инвалиден стол. Боря се със гневът във мен. Имам дарба да познавам злото в хората, но проблема е че се възползвам от нея да мачкам хората и да им покажа че аз съм силния. Отхвърлянето ме е изградило като човек, който се съобразява само със силата. Но Бог иска да не мачкам хората, а да ги издигам, както Бог издигна мен от този инвалиден стол.

Виолета: Имам болки в костите си от 30 години. След молитвата снощи не взех никакви лекарства, и днес вече седя права без болка. Благодарна съм на Бог за това, което прави в моя живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *