Свидетелство на Пенка Арнаудян, църква “Видение за Славата” с. Равадиново


Искам да ви споделя какво чудо Бог направи с нас. На 29.11.2012г. пътувахме за с.Момина църква на погребението на наш близък. Колата шофирах аз. В колата бяхме дъщеря ми, която седеше до мен, майка ми и племенницата ми с малкото си дете, които бяха на задната седалка.

Маршрута ни беше Равадиново – Бургас – Средец – с.Факия и на последния завой към с. Момина църква една кола ни препречи пътя и буквално ни избута от пътя към една пропаст. Аз натисках спирачките, но колата не спря. Имах усещането, че попаднахме под влиянието на сатана. Някой ни буташе към пропастта.

Тогава разбрах, че ние се накланяме на една страна. След което колата започна да се преобръща като на бавен каданс. Бог беше си сложил ръката и ние се преобръщахме бавно. В този момент докато се преобръщахме, първата ми мисъл беше каквото става да стане по-бързо, че трябва да изляза от колата да извадя всички жени и да извикам помощ. Така и направих – страничните стъкла се счупиха, аз ударих с ръка стъклото и излязох през прозореца на колата. Тогава отворих вратата и взех малкото бебе, след което помогнах на майка ми, племенницата ми и дъщеря ми.

Всички бяхме добре, излязохме живи. Ако Бог не беше си сложил ръката на 3 крачки от колата имаше шахта, бетонни тръби и вода. Можеше да умрем, но слава на нашия Бог, Той не позволи това. Всички сме живи и абсолютно здрави. Алелуя за неговите дела.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *