Свидетелство на Румяна Плачкова, Русе


Какво се случи? От много години имах болка в кръста, която се усилваше и затихваше, но никога не изчезваше и ме тормозеше. Докато течеше службата, Бог даде слово на знание на апостол Христо, че има човек с болка в кръста. Не се поколебах. Излязох за молитва, с очакване да получа чудото си. След това той «видя« нещо в главата ми, което се оказа наследствено проклятие по линия на майка ми, която имаше рак на хипофизната жлеза. ю

Пастор Юлка също имаше слово на знание за  проклятие в живота ми, което беше като забито жило в гръбнака ми.Усещах тормоза, но не знаех точно какво е. Двамата в съгласие се молиха за мен.Болката в кръста моментално изчезна. Изчезна и болка в дясна тазобедрена става[това беше бонус].Разчупиха “жилото” в гръбнака и проклятието в живота ми в името на Исус Христос. Усещах Божия огън на освободените места, който гореше3-4 часа след това. Самата аз бях свободна от тормозещ дух, който излезе с плач. Сега се чувствам изцелена и емоционално свободна.
Благодаря на Господ и на тези скъпоценни и посветени Божии служители-апостол Христо и пастор Юлка! Бъдете благословени хора на Господа!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *