Протестите в България


Здравейте,

намираме се в различно време – правителството на България подаде оставка, народа е на улицата и иска промяна. Промяна не само в цените на тока, но на цялата система. Имаме нужда от отчетност и реална отговорност. На протестите има хора, които искат различно бъдеще и ние като християни трябва да се включим. Ние сме протестанти, а някой път не можем да намерим сила да протестираме. Вярвам, че трябва да се включим не само в молитва за управниците, но и в естественото да предприемем действие.

Една вечер, докато се молех Бог ми показа един стих във Второзаконие 22:23, 24 :

“Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж, и лежи с нея, тогава да изведете и двамата пред портата на онзи град и да ги убиете с камъни, за да умрат – момата, защото не е извикала, като е била в града, и мъжът, защото е обезчестил жената на ближния си. Така да премахнеш злото.”

Бях изобличен, защото ние всички сме насилвани от системата в България, но мълчим и си стоим в нашите неща. Не вярваме, че можем да участваме в промяната. Но тук пише, че девицата трябва да вика, да има глас, който да се чуе.

Като църква няма с какво да участваме в промените, но като личности имаме какво да кажем и направим. Аз лично не съм съгласен в нацията ни да продължи по същия начин – с монополи, банки, които правят каквото си искат, раздутия парламент, с неговата безотговорност. Не вярвам, че бъдещото правителство просто ей така ще оправи нещата, ако не се промени самата система. Всички предни правителства доказаха това.

В историята за добрия самарянин, който беше нападнат от разбойници, в Лука 10:31 се казва:

“А случайно един свещеник слизаше по онзи път и като го видя, отмина на отсрещната страна. Също и един левит, като стигна до това място и го видя, отмина на отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се приближи се и превърза раните му, като изля на тях елей и вино.”

България е като срещната от разбойници и ние не трябва просто да си ходим в нашите религиозни пътища. За да ни повярват хората за духовното, ние трябва първо да помогнем в материалното. Ние като протестанти трябва да се борим за нова система, която да има ясна законодателна, изпълнителна и съдебна власт и право на хората реално да участват във вземането на решения.

Протести има всяка вечер и аз вярвам, че нашето участие е свързано със съвестта и отговорността ни. Ние искаме да видим промяна и да се борим за нея.

ап. Христо Кънев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *