СВОБОДАТА В ТВОЯ ЖИВОТ


IMG_4015_2“Благословен Господ Израелевия Бог…да ни даде, на нас, които сме освободени от ръката на неприятелите ни, да Му служим без страх” Лука 1:74
Освобождението не е само за лична полза. В личен план, след като бъдем свободни се очаква да се включим в служба на Бог. Ти си войник. Раждайки се като човек, ти си вече въвлечен във войната, независимо дали искаш или не.
Понятието “свобода” съществува в отговора на въпроса: Под чие управление избираш да си?
„Никой не може да служи едновременно на двама господари, защото или ще мрази единия и ще обича другия, или ще бъде предан на единия и ще презира другия. Не можете да служите и на Бога, и на мамона.“ Матей 6:24
Състоянието на свобода е да си свободен от единия господар и привързан към другия.

Запомни: Освобождението минава през три етапа:

I . Подготвителен

II. Процес на освобождение

III. Установяване в свободата

I. Подготвителен

1. Има враг и той не е пасивен.
2. Ако не заемеш позиция като за битка, ще бъдеш победен. Да си пасивен относно врага е състояние на самозаблуда.
3. Има две реакции в тази битка. Първата реакция към врага е реакция на моментално, мигновенно позициониране, реакция на противопоставяне. Втората реакция – да разсъждаваш върху обстоятелствата и работата на врага срещу твоя живот. Да стигнеш до пълноценни изводи и да задържиш качествено победата.
4. “…Така че, подчинете се на Бога, съпротивете се на дявола и той ще избяга от вас.” Яков 4:7
4.1. Не може да се занимаваш или само с Бог, или само с дявола.
4.2. Основното занимание спрямо Бог е покорство.
4.3. Основното занимание спрямо врага е битка.
5. “…и като ни съвъзкреси, ни сложи да седим заедно с Него в небесни места в Христос Исус” Ефесяни 2:6
5.1 Позицията, в която Бог ни е поставил е да “стоим в небесни места”. Тази позиция е важна за победата и тя ни е подарена. Тя е заемана от нас като почит към жертвата на кръста, а не като състояние на увереност в нашата цялост.
5.2 Хората черпим увереност, власт и влияние от позицията ни в живота. Каквато и да е тази позиция обаче, тя е много по – ниска от принципно дадената ни.
5.3 Поради поредица от различни житейски случки, с които не можем да се справим, ние започваме да гледаме на себе си като, че ли сме в по-долна позиция – “в човешки места”.
6. Свободата е следствие единствено и само от познаването на истината. Освобождението ни е свързано с личния ни ангажимент на търсене за познаване на истината. Това изисква лично усилие, което ни вкарва от пасивност в активност.
7. Осъзнай идентичността си в Христос и правото си на свобода. Няма нужда да заслужиш свободата си, тя вече е извоювана от Исус на кръста. Кой си ти в Христос?
8. Анализ на структурите на врага. Групи, които дефинираме:
“Защото ние се борим не срещу човешки същества, а срещу управниците, срещу властите, срещу могъщите владетели на този тъмен век, срещу злите духовни сили в небесните владения.” Ефесяни 6:12
8.1 Началства и власти – Те работят върху формирането на ума, манталитета и на начина на мислене на хората. Влияят върху, културата, ценностите, навиците и живота. Чрез това те формират царството и управлението на дявола върху дадена територия. Началства и власти не се гонят, а се отнема тяхното влияние от ума на хора, чрез показване на истината в Словото.
8.2 Същества в небесни места. Това са паднали ангели, които са заели различни позиции. На тях не им е необходимо тяло, за да влияят.
8.3 Демони. Те търсят тела, в които да обитават. Те не искат да стоят извън тяло. Демоните трябва да се гонят.
II. Процес на освобождение

Untitled

III. Установяване в свободата 1.“И ГОСПОД Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.” Битие 2:15 “Да я обработва и да я пази“ има смисъла на “да се опълчиш, да се надигнеш срещу…“
2. Ако ти си бил роб на врага, не се заблуждавай, че той ще те пусне лесно. „…но противете се на дявола и той ще бяга от вас“.
Яков 7:8

Съпротивата е неизбежна.
3. Не може да спреш да работиш върху дадена територия и да очакваш да има добри резултати. Пази освободената си територия. Бъди готов да се сбориш с врага за нея.
4. “Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна обратно в дома си, който напуснах. И като дойде, я намира празна, почистена и наредена. Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото…”
Матей 12:43-45

4.1 Хората считат, че изгонването на духа, е невъзвръщаем процес, но дали и той мисли така? Според него, само е загубил битката, но не и войната.
4.2 Намира къщата, в която е живял “празна, почистена и наредена” – като че ли го кани да се върне.
4.3 “Празна” /англ./ “to take a hollyday”незаинтерисованост към възможното завръщане на този дух. Нещо, към което нямаш отношение.
4.4 Това отношение “да нямаш отношение” е първата предпоставка към връщане на старото ти състояние.
4.5 Почистена – нищо няма вътре.
4.6 Наредена – /гръцки/ “Да сложиш правилния ред”. Да си наредиш къщата по реда, в който ти мислиш че е правилен.
Мярката, в която ще започнеш да живееш след освобождението е мярката на твоята вяра. Почети Бог чрез твоята вяра.

ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СА ПРОДУКТ НА ПРАВИЛНОТО МИСЛЕНЕ

За да чуете повече за трите етапа на освобождение, можете да свалите mp3 от конференцията като влезете в секция “служби”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *