Пророческа седмица


ПЪРВА част
18 ноември, 10:30-13:00ч. – обучение по тема ПРОРОЧЕСКО ИЗМЕРЕНИЕ
Какво ще разберем в неделя?
– Кой има право да влезе в пророческото измерение?
– Как се активира пророческото измерение?
– Всичко започва с твоята вяра върху Божието Слово.
– Как се подхожда към хората?
– По какъв начин да разберем дали да кажем пророческото слово или да останем на ниво-молитва за хората.

Защо трябва да сме активни в пророческото измерение?

– Защото на Господа трябва.
«Защото можете да пророкувате всички един след друг, за да се поучават всички и всички да се насърчават.» 1 Коринтяни 14:31

Защото изгражда светиите.
«А който пророкува, той говори на хората за изграждане и увещание, и утеха. Който говори на език, изгражда себе си; а който пророкува, изгражда църквата.» 1 Коринтяни 14:3,4

– Пророчеството докарва Божията реалност в живота на хората.
«И така, ако се събере цялата църква и всички говорят на езици, и влязат хора неучени или невярващи, няма ли да кажат, че вие сте полудели? Но ако всички пророкуват и влезе някой невярващ или неучен, той се обвинява от всички и се осъжда от всички, тайните на сърцето му се откриват; и така, той ще падне на лицето си, ще се поклони пред Бога и ще изповяда, че Бог наистина е между вас.» 1 Коринтяни 14:23-25

ВТОРА част
19, 21 и 22 ноември, 17:00-18:30 и от 19:00-20:30ч. практично упражнение

В офиса на църквата по групи в понеделник, сряда и четвъртък.

– Ако искате да участвате в практичното обучение по групи е нужно да изберете дата и час /от горе споменатите/ на вашето присъствие и да пишете и-мейл с вашия избор до: elenadimitrov@gmail.com или  да се обадите на
тел.: 0896890581 от 10:00 до 16:00ч.

– Нуждаем се от това слово, защото в Библията се казва:
«В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог» Йоан 1:1
«А Застъпникът, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.» Йоан 14:26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *