07.06.2015г. /неделя/ Конференция за освобождение“Благословен Господ Израелевия Бог…да ни даде, на нас, които сме освободени от ръката на неприятелите ни, свобода 1 да Му служим без страх” Лука 1:74

Много християни не искат да се занимават с врага, но Бог каза, че ако искаме той да си тръгне, ние ще трябва да се занимаем с него.
Ще е добре да сме наясно как се гонят демони, как да отнемаме влиянието на началства и власти и как да сме в помощ, както на себе си, така и на хората. Освобоженеието e първата крачка по пътя да «служиш», да си полезен за Бог.
Освобождението има три етапа и всеки един от тях е от изключителна важност за живота ни:
1. Подготвителен
2. Процес на освобождение
3. Установяване в свобода

Пред тази конференция стоят две цели:
1. Да посрещнем пряката нужда на хората.
2. Всеки един лично да разбере как животът му да стъпи на ново място на свобода.

Планирайки вашето присъствие, планирате вашата свобода!

Ред на сесиите:
10.00ч. – 12.30ч.
14.00ч. – 16.30ч.
17.30ч. – 19.00ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *