В сянката на миналия опит


Възприятието…
Ние визуализираме свят, който искаме да виждаме, но тези възприятия не отговарят на действителността!
Сенките променят възприятията!
Нека разберем как мозъка използва сенките за да разберем как функционира. Изображението се формира в задната част на мозъка и е резултат от натрупания минал опит. Мозъка използва миналия опит за да си създаде представата за света. Ние възприемаме неща по определен начин заради миналия си опит.
Цвета на сянката се променя поради контекста!
Мозъка използва миналия опит за да прецени как са позиционирани обектите. Мозъка ни е развил механизми за намиране на модели, чрез които ние бързо правим асоциация за намиращото се около нас. Поради това често се правят предположения, които могат да е окажат неверни!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *