Конференция 2014


АПОСТОЛСКИ ЦЕНТЪР “ПМРСД” – РЕСТАРТ В СЛАВАТА МУ

kolage new

В подножието на планината, Господ заръча на Моисей да подготви хората за Неговото преминаване. Нещо ново от Бог имаше да става с този народ.
Исус каза на учениците да стоят в горницата заедно, защото ще настъпи различен момент – Духа на Бог ще се излее. Това определи събитията в бъдещето.
Пред реката Йордан, Бог изиска освещението на народа и обеща водите “да застанат накуп, нагоре по течението”, за да могат хората да преминат в една друга реалност и да проходят в обещаното от Бог.
Има времена, които са времена за среща. Времена на подновяване реалността и
изявената сила на Бог. Времена, в които плана на Бог се тълкува в светлината на думите “Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми”, казва Бог на Силите”. Ревността на
Бог ще съди всяко нещо, върху което хората слагат своето доверие и ще остави Себе Си в центъра на доверието ни, в центъра на събитията. “Чрез Духа Ми, казва Бог” е плана Ми !
Църква “Правда, мир и радост в Святия Дух” беше създадена с идеята и мисълта за управлението на Святият Дух да бъде в личните ни животи, църквата и обществото ни.
Господ е този, Който подновява силата на тази общност да ходи в призива и намерението Му.
Пред нас предстои време на подготовка и съответно време на среща с Него !
Очаквай го!
Апостол Христо Кънев

ПРОГРАМА
22.11.2014г./събота/
10,30 – 13,30ч.
п-р Георги Якимов – църква “Кармил” гр.Ямбол
п-р Румен Олимпиев – църква “Алфа и Омега” гр. София

16,45 – 20,00ч.
п-р Христо Якимов – църква “Ветил” гр. Несебър
апостол Христо Кънев – Апостолски Център “ПМРСД” гр. Бургас

23.11.2014г./неделя/
10,30 – 13,30ч.
п-р Павел Иванов – църква “Дом на пробив” гр.Русе
апостол Христо Кънев – Апостолски Център “ПМРСД” гр. Бургас

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *