Възстановяване на почитта върху Бог


Във 2 Коринтяни 10:1-5 пише, че има крепости в ума, които пречат на Бог да се движи.
Една от крепостите в ума ни е, че колкото повече хора има в неделя на събрание, толкова повече Бог се движи.
Трябва обаче да знаете, че няма значение дали двама, двадесет или две хиляди човека се покланят заедно на Бог. Значението на това поклонение идва не от големината на групата, а от Личността, на която се покланяме.
Бог ми поръча да ви напомня за това, че е сложил определено ДНК в нас като общност. Тази общност Господ я създаде, за да носи реалността на Божието присъствие и Слава в този град и област. Това е мотива на Бог да създаде и свърже общността ни. Врагът обаче пробва да се надига. Цялото недоволство и очерняне, което се надига е срещу мандата ни.
Най – голяма ни битка е с духа на посредственост и институционалното християнство. Например ние сме научени да се събираме в неделя, донякъде сме научени да се страхуваме от Бог, донякъде сме научени да даваме десятък и дарение. Но не сме научени, че стойността на една общност е право пропорционална на стойността на скрития живот на личностите, от които е съставена тя. В земята ни има битка за това. За съжаление малко служители разбират, че Църковна структура не се сглобява на база на служение или на база псевдострах от Бог.
Има основание присъствието на Бог да се проявява в тази общност.
Ние ще възстановим два стълба в църквата – първият е почитта към Бог както на небето, така и на земята. Ще възстановим почитта във всичките й измерения.
Притчи 13:13 “Който презира Божието Слово сам на себе си вреди, а който почита заповедта има награда” В оригинала се казва “Ще бъде награден”
Имайте предвид, че влизаме в ново време, в нов период. Последната слава на този дом, ще бъде по – голяма от предната. Това време идва.
Тази година настройката и пожеланието към славата на Бог да стъпи в тази земя ще бъде възкресена, ще бъде поставена на високо място в сърцата на хората и ще бъде платена цена, за да се случи.
Ще има награда към тези, които се отнесат правилно спрямо Божията заповед. Нека се отнесем с почит към Божието Слово. Нека да сключим завет за възстановяването на Славата и лично да я пазим. Възстановете даването си, възстановете белите усти, възстановете осветените очи. Когато пропаднете, ставайте бързо и помнете, че грях не се побеждава чрез осъждане. Ако искате греха да няма власт над вас, ви трябва време с Бог. Не можете да излезете сами от греха и да го победите. Можете обаче да влезете в Светая Светих.
Каквито и да сте, може да сте хора с много пари, може да сте пастори, може и да имате праведен вид и качествен характер, греха обаче си остава грях. Той има покритие навсякъде понеже той се свързва с вашата плътска натура, а докато тя съществува, греха ще има база в живота ви. За това в Римляни 7:24, апостол Павел казва :
“Аз съм един окаян човек! Кой ще ме спаси от това тяло, подвластно на смъртта?“
т.е. той каза “…и аз попадам в грешка с плътта си”.
Но близостта с Бог унищожава силата на греха. Бог за това в 1 Коринтяни 6:11 казва: “…осветени чрез Духа Му…”, а не “осветени чрез усилие”.
Нека да направим първа крачка, нека да почетем Бог, нека да го почетем напълно. Моля ви се пазете достойнството върху моя живот, нека това е вашето отношение към Бога. Не кълнете началника на рода си, не кълнете пастора си. Когато искате да ми кажете нещо, го кажете на мен, може да ми е полезно. Ние всички можем да бъдем в помощ един за друг. Бог дава за това награда. Наградата е повече от отплата за свършена работа, това е и форма на почит. Когато започнеш да държиш Божията заповед и правиш нещата както трябва, тогава ще се случат неща възнаграждаващи твоят живот.
Нека да възстановим почитта върху Бог, нека да възстановим почитта върху хората около нас, нека да не оплюваме приятелите си, нека да се стараем в това. Нека да не оплюваме църквата си, нека да не очерняме онези, които не ходят по мечтания от нас път, нека да се молим за управниците и да се опитаме да разберем кои от тях носят истината и да бъдем част от техния мандат на земята.
В Йоан 14:21 Господ ни обещава : “Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби 27; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец 28, и Аз ще го възлюбя и ще му явя Себе Си”
Бог ще му се яви лично. В нашата земя имаме нужда Бог да ни се яви лично, понеже Той е Дух, който изпълва съдовете си. Днес, ние сме храма на Бог, който Той иска да изпълва на всяко място където отива. Ти си съд на Бог и когато отидеш някъде, Бог започва да се проявява на това място. Когато ти си тръгнеш, Той спира да се проявява. Това е маслото в съдовете ни от притчата за девиците и съдовете с масло.
Как Бог ще дойде в нашата земя? Той ще дойде, когато има къде да остане. Има разлика между посещение и установяване. Когато върху един съд Бог се е установил с определна мярка помазание, то тази мярка се движи върху този съд и тя влияе навсякъде където той отиде. Всички искаме по – голяма мярка от Бог и мислим, че може да я имаме чрез посещение от Бог. Чрез посещението обаче, само можем да я преживеем, но можем да я носим само чрез определени показатели в нашия живот. За да можеш да носиш тази мярка, трябва да пазиш Заповедите Му.
Бог обича всички хора, но Отец ще има различно отношение към този човек, който пази Заповедите Му.
Как Бог лично ще дойде в земята? Чрез тебе. Той идва лично в живота на всеки. Има разлика между съдовете, които Бог посещава и съдовете, в които Бог обитава. В тази църква се борим всеки един от нас да бъде не само съд на посещение, но и съд на обиталище и да носим присъствието на Бог навсякъде където отидем.
Искам да ви поканя да възстановим обиталището на Бог в църквата. Как ще вдигнем нивото на Божествено обитаване в дома, а не просто нивото на Божествено посещение?
От нас зависи светлината в този град.
Не скърбете за старото време. В старата църква /ако мога да се изразя така/ “Правда, мир и радост в Святия Дух”, ние вдигнахме нивото на посещение, но в новата църква “Правда, мир и радост в Святия Дух – рестарт” ще вдигнем нивото на обитаване.
Ние ще възстановим два стълба в църквата – първият е почитта към Бог както на небето, така и на земята. Ще възстановим почитта във всичките й измерения.

Кой е вторият стълб, който ще възстановим в църквата?
В ОЧАКВАНЕ…

апостол Христо Кънев


*Цялата проповед можете да чуете като влезете в секцията “Служби”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *