Да избуташ врага от териториите си – част 2с апостол Христо Кънев

Битие 2:15 “И ГОСПОД Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.” От какво да я пази? Говори се за врага /дявола/. Пише, че Бог даде земята на човека, “за да я обработва и да я пази”. Този стих може да се характеризира и като ” да се опълчиш, да се надигнеш срещу…”
Преди да съществува реален враг или потенциален такъв, още тук в самото начало се говори за битка. Говори се за съпротива и за две основни отговорности:
1 Да обработва онова което има и
2. Да пази това, което има /земята/.
Тези две неща трябва да ги развием и да ги практикуваме в нашият живот. Ако искаш нещо да носи доход или да се развива, ти трябва да го обработваш. Не може да оставиш дадена територия да бъде без промяна и да очакваш да има добри резултати. Ние вярваме че Бог трябва да прави нещата, но има и неща, които ние да направим, защото в Яков 7:8 пише : “Приближавайте се към Бог и Бог ще се приближава към вас.
Да обработваме себе си и всичко, което е в ръцете ни, както и да го пазим. Ние днес искаме Бог да направи всичко, но за да може Той да работи, ние трябва да действаме по Неговите стъпки. Врагът се опитва да сее друг вид семена. Ще има съпротива – Яков 4 глава казва, че ще има съпротива. Първото нещо, с което трябва да се съгласим, е че ще има съпротива. Не може до вчера да си бил роб на врага, а от днес да искаш той да те пусне лесно. “….но противете се на дявола и той ще бяга от вас”. Съпротивата е неизбежна. Бог те обича и е там за теб, но това не означава че врага си е тръгнал. Врага си тръгва, когато ти се надигнеш срещу него. Процеса на Божествена победа не е автоматичен. Ако искаш да имаш победа трябва да решиш да се покориш на това което пише в Словото, но в същото време трябва и да се съпротивиш. Ако ще има победа, ще трябва да се надигнеш за тази победа. Трябва да имаме поглед на пазене и да застанем да се сборим с врага за тази територия, в която той се опитва да ни атакува.
/Можете да чуете цялата проповед в mp3 формат, като отидете на първа страница /служби/

“Да избуташ врага от териториите си” – част 1
Кой движи Божият ковчег на Завета в твоя живот?
Бог даде правото на теб и мен да носим ковчега на Завета и да го придвижим напред. Да придвижим този ковчег в земята си. Как се носи този ковчег? Със Словото на Бог в теб. Ти трябва да знаеш Словото на Бог, какво е писано и какво е обещал. И ако нещо не се отключва или отвързва, ти трябва да знаеш, че на Господ Му трябва. Точно както Исус изпрати учениците да отвържат магарето, с което Той трябваше да се придвижи и им каза : ”Ако нещо се случи и не го дадат, кажете им : ” На Господа трябва”. Трябва да знаеш, че на Господ Му трябва да бъде възцарен вътре в теб, за да се види Неговата Слава. Вътре в теб да сложиш натиск и да поставиш радост, за да може Господ да се възцари по тези места. Вярността на Бог относно теб не е зависима от твоята вярност, от твоята непогрешимост и цялост.
Вярващите излизат от силата на Завета, защото вярват на сетивата си, а не на Божието Слово.
За да победиш врага първо трябва да го дефинираш. Хората не са врага, плътската натура не е врага, кръв и плът не са врага. Битката с врага придобива естествени измерения, но тя не е с кръв и плът. Врага обаче използва хора, за да изкара нас от Божиите намерения. Понякога губим картината, че Бог е с нас заради Христос. Христос в теб е почитаем. Завета ти с Отец, не е зависим от твоята цялост и сила, а от твоята връзка с Бог…
В Битие 2:15 Бог заръча на Адам да обработва и да пази територията. Бог се удоволства да демонстрира победа. За това сьществува битката. Битката винаги ще съществува, макар и ние да искаме да я няма. Но Бог я е поставил там, за да демонстрира победата. Бог е позволил да съществува битката, защото не е възможно да съществува победа, без да съществува битка. А Той се удоволства да демонстрира победа. Трябва да приемем факта, че битка съществува и да не се чувстваме непочетени, че сме в битка. Много християни имат виждане за това, че битката е грешно нещо. Всички битки обаче, които се случиха на Израел, станаха, за да могат да бъдат поука за нас, да вземем пример как да действаме…
Отделени от Него не можем да сторим нищо. Може да си бил полезен на земята, но да не си бил полезен за Бог. Врага трябва да бъде дефиниран, за да бъде победен. Да можеш да виждаш войната – това е важното.
Нека да пазим храма на Бог, който сме ние. Да не пускаме врага вътре в нас, а Бог е Този, Който ще сгази делата на врага.
Първата крачка е да дефинираш врага, че той съществува. /Можете да чуете цялата проповед в mp3 формат, като отидете на първа страница /служби/
Втората крачка – как да се справиш с врага?
ОЧАКВАЙТЕ на 30.03.2014г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *