+11


Единадесет човека взеха водно кръщение днес и с това си действие застанаха зад думите си, че обявяват Исус Христос за Господ над живота си. Съдбоносен момент на потвърждение на решение основаващо се на почит, любов и посвещение към Господ. Апостолския Център им честити този специален момент и ги благославя през целият си живот да носят уханието на това посвещение към Исус. С това си деяние вие почетохте жертвата Му.
На приятелите им, които Бог употреби по един или друг начин, за да ги доведат до Христос, казваме също Честито ! Вие станахте посредници на едно велико спасение, на неописуема радост в сърцето на Господ.

Призоваваме всеки от свидетелите от днешния ден да се грижи с пълна сила и любов, новият човек в тези хора да бъде порастен, а старият изоставен „в изгнание“.

Благославяме всеки от тях да бъде плодовита пръчка на истинската лоза Христос и следващата година самите те да придружават други до това скъпо място на потапяне – „…и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мен“ (Гал. 2:20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *