Дарение


Ако желаете да посеете семе за разширяване на Божието Царство на земята чрез нашето служение, можете да го изпратите:

Исус ни насърчава:” „Повече щастие има в даването, отколкото в получаването.“ (Деяния 20:35)