Месец: септември 2014

Възстановяване на почитта върху Бог

Във Второ Коринтяни 10:1-5 пише, че има крепости в ума, които пречат на Бог да се движи. Една от крепостите в ума ни е, че колкото повече хора има в неделя на събрание, толкова повече Бог се движи. Трябва обаче

Публикувано в На фокус