03.08.14г. 10,30ч. заедно с п-р Павел Иванов от църква “Дом на пробив” гр. Русе


За Апостолски център “Правда, мир и радост в Святия Дух” гр. Бурагас е привилегия и истинско благословение да приветства с “добре дошъл” п-р Павел като водещ на събранието на църквата в неделя 03.08.2014г. в зала “Амфибия” на хотел “Аква”.

В служение като младежки пастор от 1995г. От юни 2005г. води група от около 40 човека, с които по-късно стартират църква “Дом на пробив”.
Той вярва, че Бог го е призвал да бъде лидер, че му е дал дар: да проповядва Словото, да води хора при Христос, да ги изцерява, и освобождава. В тази насока има големи резултати. В сърцето му е да се моли и ходатайства за Русе и региона си и това е силно изразено в него.
Според изказване на хора, които пастирува, той е човек, който каквото говори наистина го живее. Постоянен, търпелив и това води  до плодове в живота на другите.  “Той е човек, който е по много от всичко -любов и търпение и нежност, той е по много от всичко към хората. Това ни е изумявало в различни ситуации, когато са го нападали и отблъсквали, той никога не се е променял в това отношение. Можем да го характеризираме с твърдост, човек който е готов да вярва за всичко, което знае, че трябва да стане. Той е готов да вярва във всякакви обстоятелства и най-вече в обстоятелства в които на никой от нас не му е било възможно да вярва, той тогава е най-радостен и най-вярва. Това което амбицира хората да го обичат и да му вярват е че той е пример. До сега не сме видяли нещо в живота му, което той да го говори и да не го прави.”