Конференция 2014


АПОСТОЛСКИ ЦЕНТЪР “ПМРСД” – РЕСТАРТ В СЛАВАТА МУ

kolage new

В подножието на планината, Господ заръча на Моисей да подготви хората за Неговото преминаване. Нещо ново от Бог имаше да става с този народ.
Исус каза на учениците да стоят в горницата заедно, защото ще настъпи различен момент – Духа на Бог ще се излее. Това определи събитията в бъдещето.
Пред реката Йордан, Бог изиска освещението на народа и обеща водите “да застанат накуп, нагоре по течението”, за да могат хората да преминат в една друга реалност и да проходят в обещаното от Бог.
Има времена, които са времена за среща. Времена на подновяване реалността и
изявената сила на Бог. Времена, в които плана на Бог се тълкува в светлината на думите “Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми”, казва Бог на Силите”. Ревността на
Бог ще съди всяко нещо, върху което хората слагат своето доверие и ще остави Себе Си в центъра на доверието ни, в центъра на събитията. “Чрез Духа Ми, казва Бог” е плана Ми !
Църква “Правда, мир и радост в Святия Дух” беше създадена с идеята и мисълта за управлението на Святият Дух да бъде в личните ни животи, църквата и обществото ни.
Господ е този, Който подновява силата на тази общност да ходи в призива и намерението Му.
Пред нас предстои време на подготовка и съответно време на среща с Него !
Очаквай го!
Апостол Христо Кънев

ПРОГРАМА
22.11.2014г./събота/
10,30 – 13,30ч.
п-р Георги Якимов – църква “Кармил” гр.Ямбол
п-р Румен Олимпиев – църква “Алфа и Омега” гр. София

16,45 – 20,00ч.
п-р Христо Якимов – църква “Ветил” гр. Несебър
апостол Христо Кънев – Апостолски Център “ПМРСД” гр. Бургас

23.11.2014г./неделя/
10,30 – 13,30ч.
п-р Павел Иванов – църква “Дом на пробив” гр.Русе
апостол Христо Кънев – Апостолски Център “ПМРСД” гр. Бургас

Бог се е приготвил да се свърже с теб по нов начин!


ръцеБог се е приготвил да възстановява хора. Бог се е приготвил да “рестартира” системата. Бог копнее да съгради дома и всеки от нас да намери мястото си в този градеж.
За да се случи обаче това, е нужно да започнем да развививаме агресивен дух на вяра, с който да променяме всичко около себе си. Той иска да ползва нашата вяра, за да постави климат върху нас, климат чрез който да влияем.
Има стъпки през които е нужно да преминем, за да станем ефективни в градежа на дома и в партньорството си с Господ:
- Изберете да видите себе си по нов начин.
- Молете Господ да промени климата върху вас и връзката ви с Него да стане реална. Бог е реален и отговорността, която ни поставя също е много реална.
- Не отказвайте на Бог да направи това, което е говорил, че ще стане. Доверете Му се за вашето значение, за това което сте с Него.
- Молете Господ да промени начина ви на мислене и разсъждения, защото това, което мислите и разсъждавате днес, това което позволявате да преминава през ума ви днес, то или проваля или гради Божия план за вас.
От вашето максимално усилие зависи пробива и прелома.
- Молете Бог да смени идентичността ви, защото има приготвена жътва, която да ожънете. Има избор от Бог върху вас и вие сте изпратени. Вие носите отговорност да приемете или отхвърлите това, защото стоите в момент на пределна точка, момент в който Божия избор да стане реален върху вас. Дайте шанс и възможност на Господ да живее през вас и да Го покажете на други.
Бог ви призовава да имате взаимоотношения с Него и това е най - важното и ценно нещо.
- Молете Бог да промени ума ви и начина ви на мислене, а не само духа. Да отвори ума ви, за да може да разбирате времената и сезоните в които влизаме като дом.
Вярвайте, че Бог има необходимост да общува с вас и че вие
имате необходимост да общувате с Него.
- Вземете решение това да стане ежедневен план във вашия живот.
Определете време в което да общувате с Него.
Бъдете винаги в наличност пред Бог и на разположение. Бог счита за наличен, посветения съд. Посветете се за неща в които можете да устоите. Бог не гледа големината на посвещението ви, а на сърцето, което искате да посветите.
- Молете Господ, жадувайте за това да имате Него и копнеж за Него. Това да стане първи приоритет във вас. Това, което се случва около нас е това в което ние вярваме и копнеем. За да ви се случи Господ, копнейте за Него.
- Помолете Го и да премахне хората около вас, които не са запалени за връзка с Него и не искат да бъдат Негови приятели. Така ще спестите много от времето прекарано с хора, които нямат намерение да правят нещо с живота си. Молете Господ да ви събере с хора, които да ви разпалват за Него и са запален огън и живи въглени.
- Повярвайте, че Бог слага върху вас присъствието си и иска посветено време с вас, за да може да се изрази през вас. Не е въпрос на това дали имате време или не, а е въпрос на сърце и взаимоотношения, наситете се с Господ.
- Поръчайте Славата Му да дойде. Вие сте приготвени за това. Бог ви е избрал.
Счупете простото си съществуване на рутинен живот и лъжа.
Никой не може да махне лъжата от вас, ако не посветите време с Него, за да го счупи в ума ви, да говори на умовете ви.
- Молете Го да ви направи да проходите с различна мярка. Да стане нещо във вашите копнежи, да повярвате за какво сте на земята и да потече Славата на Бог през вас. Не губете духовния си етикет “С ХРИСТОС” иначе ще станете сол, която се тъпче под краката на хората.
- Влезте в пост и молитва, за да видите лицето на Господ, за да се върне младоженеца с нова Слава и сила върху живота ви. Живейте със съзнанието, че Бог присъства с вас, СЕГА, а не като че ли го няма или е някъде другаде. Живейте така, като че ли е пред вас. Това не е промяна на ежедневието ви, а е промяна на копнежа вътре във вас.
- Молете Бог да стартира вашата светлина. Бог не очаква да правите големи неща за Него, Той очаква Той да прави големи неща през вас. Това, което Той прави, го прави през група хора. Копнейте да бъдете в тази група. Основата е, че първия който трябва да приеме информацията, че ти светиш си ти самия. Бог няма да може да направи нещо през вас, ако то първо не се е случило във вас. Трябва да разберете мярката на светлина, с която сте помазани, за да я нанесете върху тъмнината в света.
Къде е ключа, за да не изтървеш това, че носиш отговорност да приемеш себе си като светлина? Да ти е възложена мярка на светлина означава, че ти е дадена власт за нещо и ако не упражняваш тази власт, тъмнината ще те завладее. Не донасяйте болка в сърцето на Бог, като позволявате на себе си да вярвате в нещо друго освен в това което Той е казал, че сте. Имайте почит към Бог в това, което казва за вас. Поискайте от Него да ви покаже къде прескачате Неговото Слово за своята идентичност и за мярката на светлина, която е поставил върху вас.
Трябва да се насилите и да се съгласите със светлината дадена върху вас, за да можете да я нанесете върху тъмнината.
Можете да породите вътрешна агресия, която да е родена от вяра и да я развиете. Бог е славен и Той може да заразява хора през вас. Молете Го за това. Отидете пред лицето на Бог не като слуги, а като приятели и поискайте да развие това във вас. Той каза: “Аз ще ходя с теб”!!!
Днес Бог поставя идентичност върху вас на хора посадени в дом и ходещи с Бог, хора на, които Той ще яви всичко, което планира. Ако не стъпите на този подход, Той няма да може да дава плод през вас.
Той няма просто да ни поръчва и ние да го правим, а ще ни явява плановете си за напред и ние ще ги изпълняваме. Излизайте сред хората, с това мислене, че Господ ще ви явява плановете си и това ще ви направи да давате плод.

Възстановяване на почитта върху Бог


Във 2 Коринтяни 10:1-5 пише, че има крепости в ума, които пречат на Бог да се движи.
Една от крепостите в ума ни е, че колкото повече хора има в неделя на събрание, толкова повече Бог се движи.
Трябва обаче да знаете, че няма значение дали двама, двадесет или две хиляди човека се покланят заедно на Бог. Значението на това поклонение идва не от големината на групата, а от Личността, на която се покланяме.
Бог ми поръча да ви напомня за това, че е сложил определено ДНК в нас като общност. Тази общност Господ я създаде, за да носи реалността на Божието присъствие и Слава в този град и област. Това е мотива на Бог да създаде и свърже общността ни. Врагът обаче пробва да се надига. Цялото недоволство и очерняне, което се надига е срещу мандата ни.
Най – голяма ни битка е с духа на посредственост и институционалното християнство. Например ние сме научени да се събираме в неделя, донякъде сме научени да се страхуваме от Бог, донякъде сме научени да даваме десятък и дарение. Но не сме научени, че стойността на една общност е право пропорционална на стойността на скрития живот на личностите, от които е съставена тя. В земята ни има битка за това. За съжаление малко служители разбират, че Църковна структура не се сглобява на база на служение или на база псевдострах от Бог.
Има основание присъствието на Бог да се проявява в тази общност.
Ние ще възстановим два стълба в църквата – първият е почитта към Бог както на небето, така и на земята. Ще възстановим почитта във всичките й измерения.
Притчи 13:13 “Който презира Божието Слово сам на себе си вреди, а който почита заповедта има награда” В оригинала се казва “Ще бъде награден”
Имайте предвид, че влизаме в ново време, в нов период. Последната слава на този дом, ще бъде по – голяма от предната. Това време идва.
Тази година настройката и пожеланието към славата на Бог да стъпи в тази земя ще бъде възкресена, ще бъде поставена на високо място в сърцата на хората и ще бъде платена цена, за да се случи.
Ще има награда към тези, които се отнесат правилно спрямо Божията заповед. Нека се отнесем с почит към Божието Слово. Нека да сключим завет за възстановяването на Славата и лично да я пазим. Възстановете даването си, възстановете белите усти, възстановете осветените очи. Когато пропаднете, ставайте бързо и помнете, че грях не се побеждава чрез осъждане. Ако искате греха да няма власт над вас, ви трябва време с Бог. Не можете да излезете сами от греха и да го победите. Можете обаче да влезете в Светая Светих.
Каквито и да сте, може да сте хора с много пари, може да сте пастори, може и да имате праведен вид и качествен характер, греха обаче си остава грях. Той има покритие навсякъде понеже той се свързва с вашата плътска натура, а докато тя съществува, греха ще има база в живота ви. За това в Римляни 7:24, апостол Павел казва :
“Аз съм един окаян човек! Кой ще ме спаси от това тяло, подвластно на смъртта?“
т.е. той каза “…и аз попадам в грешка с плътта си”.
Но близостта с Бог унищожава силата на греха. Бог за това в 1 Коринтяни 6:11 казва: “…осветени чрез Духа Му…”, а не “осветени чрез усилие”.
Нека да направим първа крачка, нека да почетем Бог, нека да го почетем напълно. Моля ви се пазете достойнството върху моя живот, нека това е вашето отношение към Бога. Не кълнете началника на рода си, не кълнете пастора си. Когато искате да ми кажете нещо, го кажете на мен, може да ми е полезно. Ние всички можем да бъдем в помощ един за друг. Бог дава за това награда. Наградата е повече от отплата за свършена работа, това е и форма на почит. Когато започнеш да държиш Божията заповед и правиш нещата както трябва, тогава ще се случат неща възнаграждаващи твоят живот.
Нека да възстановим почитта върху Бог, нека да възстановим почитта върху хората около нас, нека да не оплюваме приятелите си, нека да се стараем в това. Нека да не оплюваме църквата си, нека да не очерняме онези, които не ходят по мечтания от нас път, нека да се молим за управниците и да се опитаме да разберем кои от тях носят истината и да бъдем част от техния мандат на земята.
В Йоан 14:21 Господ ни обещава : “Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби 27; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец 28, и Аз ще го възлюбя и ще му явя Себе Си”
Бог ще му се яви лично. В нашата земя имаме нужда Бог да ни се яви лично, понеже Той е Дух, който изпълва съдовете си. Днес, ние сме храма на Бог, който Той иска да изпълва на всяко място където отива. Ти си съд на Бог и когато отидеш някъде, Бог започва да се проявява на това място. Когато ти си тръгнеш, Той спира да се проявява. Това е маслото в съдовете ни от притчата за девиците и съдовете с масло.
Как Бог ще дойде в нашата земя? Той ще дойде, когато има къде да остане. Има разлика между посещение и установяване. Когато върху един съд Бог се е установил с определна мярка помазание, то тази мярка се движи върху този съд и тя влияе навсякъде където той отиде. Всички искаме по – голяма мярка от Бог и мислим, че може да я имаме чрез посещение от Бог. Чрез посещението обаче, само можем да я преживеем, но можем да я носим само чрез определени показатели в нашия живот. За да можеш да носиш тази мярка, трябва да пазиш Заповедите Му.
Бог обича всички хора, но Отец ще има различно отношение към този човек, който пази Заповедите Му.
Как Бог лично ще дойде в земята? Чрез тебе. Той идва лично в живота на всеки. Има разлика между съдовете, които Бог посещава и съдовете, в които Бог обитава. В тази църква се борим всеки един от нас да бъде не само съд на посещение, но и съд на обиталище и да носим присъствието на Бог навсякъде където отидем.
Искам да ви поканя да възстановим обиталището на Бог в църквата. Как ще вдигнем нивото на Божествено обитаване в дома, а не просто нивото на Божествено посещение?
От нас зависи светлината в този град.
Не скърбете за старото време. В старата църква /ако мога да се изразя така/ “Правда, мир и радост в Святия Дух”, ние вдигнахме нивото на посещение, но в новата църква “Правда, мир и радост в Святия Дух – рестарт” ще вдигнем нивото на обитаване.
Ние ще възстановим два стълба в църквата – първият е почитта към Бог както на небето, така и на земята. Ще възстановим почитта във всичките й измерения.

Кой е вторият стълб, който ще възстановим в църквата?
В ОЧАКВАНЕ…

апостол Христо Кънев


*Цялата проповед можете да чуете като влезете в секцията “Служби”

Новото поколение и комунистическото наследство


Новото поколение и комунистическото наследство
Организатор: Заедно за чиста църква
Говорители: П-р Христо Куличев, п-р Младен Младенов, п-р Ангел Пилев, Жана Славчева, Тодор Ябълкаров, Динко Георгиев
Място : хотел Аква, зала Амфибия , гр.Бургас, бул. Демокрация, комплекс Лазур
Дата: 23 август от 10.00 ч.

Програма:

10.00- 10.20 ч. хваление
10.20-10-40 ч. П-р Христо Куличев: „ Когато си на 21 и комунизмът е в своя възход“
10.40-11.00 ч. П-р Младен Младенов:“ Ако не си част от системата“
11.00-11.20 ч. П-р Ангел Пилев:“ Ако сътрудничиш на комунистическата система, ще имаш бъдеще“
11.20-12.00 ч. Отговори на въпроси
12.00-13.00 ч. Почивка
13.00-13.20 ч. Хваление
13.20-13.40ч. Жана Славчева:“ Пионерските поръчения и вярата в Бога“
13.40-14.00 ч. Тодор Ябълкаров:“ Що е комунизъм и има ли той почва у нас“
14.00-14.20 ч. Динко Георгиев:“ Предателството добродетел ли е?“
14.20-15.00 ч. Отговори на въпроси

03.08.14г. 10,30ч. заедно с п-р Павел Иванов от църква “Дом на пробив” гр. Русе


За Апостолски център “Правда, мир и радост в Святия Дух” гр. Бурагас е привилегия и истинско благословение да приветства с “добре дошъл” п-р Павел като водещ на събранието на църквата в неделя 03.08.2014г. в зала “Амфибия” на хотел “Аква”.

В служение като младежки пастор от 1995г. От юни 2005г. води група от около 40 човека, с които по-късно стартират църква “Дом на пробив”.
Той вярва, че Бог го е призвал да бъде лидер, че му е дал дар: да проповядва Словото, да води хора при Христос, да ги изцерява, и освобождава. В тази насока има големи резултати. В сърцето му е да се моли и ходатайства за Русе и региона си и това е силно изразено в него.
Според изказване на хора, които пастирува, той е човек, който каквото говори наистина го живее. Постоянен, търпелив и това води  до плодове в живота на другите.  “Той е човек, който е по много от всичко -любов и търпение и нежност, той е по много от всичко към хората. Това ни е изумявало в различни ситуации, когато са го нападали и отблъсквали, той никога не се е променял в това отношение. Можем да го характеризираме с твърдост, човек който е готов да вярва за всичко, което знае, че трябва да стане. Той е готов да вярва във всякакви обстоятелства и най-вече в обстоятелства в които на никой от нас не му е било възможно да вярва, той тогава е най-радостен и най-вярва. Това което амбицира хората да го обичат и да му вярват е че той е пример. До сега не сме видяли нещо в живота му, което той да го говори и да не го прави.”

Да избуташ врага от териториите си – част 2с апостол Христо Кънев

Битие 2:15 “И ГОСПОД Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.” От какво да я пази? Говори се за врага /дявола/. Пише, че Бог даде земята на човека, “за да я обработва и да я пази”. Този стих може да се характеризира и като ” да се опълчиш, да се надигнеш срещу…”
Преди да съществува реален враг или потенциален такъв, още тук в самото начало се говори за битка. Говори се за съпротива и за две основни отговорности:
1 Да обработва онова което има и
2. Да пази това, което има /земята/.
Тези две неща трябва да ги развием и да ги практикуваме в нашият живот. Ако искаш нещо да носи доход или да се развива, ти трябва да го обработваш. Не може да оставиш дадена територия да бъде без промяна и да очакваш да има добри резултати. Ние вярваме че Бог трябва да прави нещата, но има и неща, които ние да направим, защото в Яков 7:8 пише : “Приближавайте се към Бог и Бог ще се приближава към вас.
Да обработваме себе си и всичко, което е в ръцете ни, както и да го пазим. Ние днес искаме Бог да направи всичко, но за да може Той да работи, ние трябва да действаме по Неговите стъпки. Врагът се опитва да сее друг вид семена. Ще има съпротива – Яков 4 глава казва, че ще има съпротива. Първото нещо, с което трябва да се съгласим, е че ще има съпротива. Не може до вчера да си бил роб на врага, а от днес да искаш той да те пусне лесно. “….но противете се на дявола и той ще бяга от вас”. Съпротивата е неизбежна. Бог те обича и е там за теб, но това не означава че врага си е тръгнал. Врага си тръгва, когато ти се надигнеш срещу него. Процеса на Божествена победа не е автоматичен. Ако искаш да имаш победа трябва да решиш да се покориш на това което пише в Словото, но в същото време трябва и да се съпротивиш. Ако ще има победа, ще трябва да се надигнеш за тази победа. Трябва да имаме поглед на пазене и да застанем да се сборим с врага за тази територия, в която той се опитва да ни атакува.
/Можете да чуете цялата проповед в mp3 формат, като отидете на първа страница /служби/

“Да избуташ врага от териториите си” – част 1
Кой движи Божият ковчег на Завета в твоя живот?
Бог даде правото на теб и мен да носим ковчега на Завета и да го придвижим напред. Да придвижим този ковчег в земята си. Как се носи този ковчег? Със Словото на Бог в теб. Ти трябва да знаеш Словото на Бог, какво е писано и какво е обещал. И ако нещо не се отключва или отвързва, ти трябва да знаеш, че на Господ Му трябва. Точно както Исус изпрати учениците да отвържат магарето, с което Той трябваше да се придвижи и им каза : ”Ако нещо се случи и не го дадат, кажете им : ” На Господа трябва”. Трябва да знаеш, че на Господ Му трябва да бъде възцарен вътре в теб, за да се види Неговата Слава. Вътре в теб да сложиш натиск и да поставиш радост, за да може Господ да се възцари по тези места. Вярността на Бог относно теб не е зависима от твоята вярност, от твоята непогрешимост и цялост.
Вярващите излизат от силата на Завета, защото вярват на сетивата си, а не на Божието Слово.
За да победиш врага първо трябва да го дефинираш. Хората не са врага, плътската натура не е врага, кръв и плът не са врага. Битката с врага придобива естествени измерения, но тя не е с кръв и плът. Врага обаче използва хора, за да изкара нас от Божиите намерения. Понякога губим картината, че Бог е с нас заради Христос. Христос в теб е почитаем. Завета ти с Отец, не е зависим от твоята цялост и сила, а от твоята връзка с Бог…
В Битие 2:15 Бог заръча на Адам да обработва и да пази територията. Бог се удоволства да демонстрира победа. За това сьществува битката. Битката винаги ще съществува, макар и ние да искаме да я няма. Но Бог я е поставил там, за да демонстрира победата. Бог е позволил да съществува битката, защото не е възможно да съществува победа, без да съществува битка. А Той се удоволства да демонстрира победа. Трябва да приемем факта, че битка съществува и да не се чувстваме непочетени, че сме в битка. Много християни имат виждане за това, че битката е грешно нещо. Всички битки обаче, които се случиха на Израел, станаха, за да могат да бъдат поука за нас, да вземем пример как да действаме…
Отделени от Него не можем да сторим нищо. Може да си бил полезен на земята, но да не си бил полезен за Бог. Врага трябва да бъде дефиниран, за да бъде победен. Да можеш да виждаш войната – това е важното.
Нека да пазим храма на Бог, който сме ние. Да не пускаме врага вътре в нас, а Бог е Този, Който ще сгази делата на врага.
Първата крачка е да дефинираш врага, че той съществува. /Можете да чуете цялата проповед в mp3 формат, като отидете на първа страница /служби/
Втората крачка – как да се справиш с врага?
ОЧАКВАЙТЕ на 30.03.2014г.

Апостол Партовски – гост говорител в АЦ “ПМРСД”С удоволствие Ви съобщаваме за гостуването на апостол Красимир Партовски от Християнска църква “Ел шадай” гр. София. тази неделя – 02.03.2014г. от 10,30ч.
Красимир Партовски, започва още 17 годишен, да проповядва Божието Слово. Той е основател и пастор на църква “Вакарел” от 1993г. Основател е и на още четири други църкви в България. Пътува и проповядва в цяла България, Румъния, Гърция и Турция.
Църква “Ел Шадай” е пълноправен член на Международното Служение за Съживление (Revival Fellowship International) с Апостол Доктор Джон Полис.

Нейното Видение е : “Да достигнем изгубените и да научим хората кои са те в Христос, какво имат и какво могат”.
Повече за апостол Партовски, църквата, която води и интервюто му по Българската християнска телевизия може да прочетете на http://www.elshaddaibg.org/bg/za-nas.html

Заповядайте и поканете ваши приятели. Ще имаме благословенно време с изпратен служител на Господ.