Свидетелство на Калинка Лиркова


Въпрос : В твоето семейство започнаха да стават много трудни и критични ситуации около съпруга ти и ние се молихме като църква за тези проблеми. Ти беше в голяма битка. Проблема обаче не се реши веднага. Ти трябваше да предприемеш определени стъпки.
Отговор : Да, минах през много трудни изпитания. Дадох си сметка за много неща. Благодаря на Бог, че ми даде сили да премина през всичко това. Минах през една депресия. Дявола ме атакува и съжалявам, че го допуснах това. Аз просто бях забравила какво съм в Исус Христос. Никога през тези 25 години от както ходя по църквите не съм познавала Бог като такъв любящ баща. Виждам сега и промяна в мъжа ми. Ние караме 40-тата година брак. Аз се покаях за моето отношение към него и това също оказа влияние за неговата промяна. Първата крачка, която предприех бе, че започнах да се отнасям внимателно с него. Промених отношението си.
От както аз се промених и той започна да се променя. Тогава и Бог промени нещата. Мъжът ми започна да се държи по-добре към мен. Бог се докосна до него. Една вечер се събудих и чух, че той започна да говори на езици.
Сега вече се молим, вярваме и чакаме да се отворят нещата за постоянна работа за него. Благодаря на Бог.

„In the begining“


“Божието слово е живо и действено. То е по-остро от кама – врязва се дълбоко в нас чак до мястото, където се разделят душа и дух, стави и костен мозък; съди мислите и намеренията на сърцето” Евреи 4:12

Очаквайте старта на курса „IN THE BEGINING“.

Курсът ще се състои от няколко модула:

1. Целта на Църквата
2. Ролята на лидерство
3. Процеса на изграждане
4. Основи на вярата
5. Ролята на дарбите
6. Личностно развитие

През годините установихме дефицит, който има тялото Христово в разбирането си за основите на вярата. Този дефицит е пречил на Бог да надгражда следващото ниво, което има за живота ни.

В курса “IN THE BEGINING” ще надграждаме и детайлно ще разглеждаме основите на вярата. Той ще е благословение за всеки един участник.
Този курс ще бъде отворен и към хора, които проявяват интерес към Библията и основите на вярата, без да е задължително да са част от Апостолския център.

Искаш ли да видиш промяната в живота си?Искаш ли да станеш част от по-голямата картина на Бог?Искаш ли промяна в ценностната си система и разбиранията си относно това как работи Бог?
Обади се. Запиши се сега.

На 08.12.2013г. се състоя: „Основи на вярата“
част II от курса „IN THE BEGINING“

провеждан от Апостолски Център „ПМРСД“ гр. Бургас :

„In the begining“ е курс, който постановява първите неща в живота на християнина.
Една страхотна възможност за новоповярвалите хора да стъпят на здрава основа в самото начало на християнския си живот и средство за зрелите християни да припомнят отново „първи стъпки“ в Божието Слово.
Никога не е твърде късно или твърде рано да се преживее този курс. Винаги има какво да научим или какво да допълним в нашите познания върху Словото. Да ни бъде разкрита мъдростта на Господ и да приемем знание, с което да променим застоялите неща в живота ни.
„In the begining“ „Основи на вярата“ част I, ни разкри как „стоенето в Завета“ работи за нас. Хвърля светлина върху правдата като дар чрез вяра и святостта като процес в нашия живот. Изважда на показ разликата между Логос и Рема. Зарежда ни с надеждата като материал за вярата и огнено очакване за нещата, които не виждаме. Как да се включиш в това очакване?
„In the begining“- „Основи на вярата“ част II ни разкри, какви са последствията от вярата. Когато се упражни вяра се дава право да бъде отключено наследство.
Откри ни, че за да имаме жътва в дадена област в живота ни, първо трябва да имаме очи за нея, за да я видим.
Разбрахме, че начина по който мислим за нещата, определя нашата перспектива. Вярата ни е базирана на картината на нашето очакване. Бог иска да напълни тази картина с различна съдба.
Ако сте пропуснали тази част от обучението, можете да наваксате като влезете в менюто „Служби“ в сайта.
През 2014г. ни очакват още модули от курса „In the begining“. Те ще се провеждат периодично в различно от неделните ни служби време.
За времето и мястото на тяхното провеждане, тези от вас, които са проявили интерес, ще бъдат уведомявани своевременно.