Нов поток и отговорност


Ще дам нов поток на тази църква – казва Господ – не поток от човек и не поток свързан с дар. Този поток ще е поток на Моето изливане не само за вас, но и за много други.

Винаги е имало хора, които са причина за потока. Аз съм давал потоци на тази църква преди време, но искам хората, които чувате и четете това да сте хората, които ще плащате цената за движението на Моя поток, а, не просто да го консумирате за собствена полза.

Грехът на хора в миналото е голям за това, че са консумирали потоците само за своя цел, полза и съществуване но, потоците на Моята Слава сега идват поради себеотричането, себепредаването и поради това че, някой е потърсил Моите неща, а, не своите.

Новият поток върху тази църква започва да става видим, търся хора, които да създават интензитета на този поток. В миналото, хора са се присъединявали към тази църква само за да се радват на Моята Слава, но са забравяли цената, която е била платена, за да може тя да дойде. За това днес ви заръчам да застанете на място на себеотричане и място на пълно признаване на жертвата на кръста. Тогава ще направя

този поток да не е единичен и спонтанен, но да е поток, който ще изгражда поколение от хора, които ще се научат да носят Моето присъствие и Моята намеса към земята. Заръчвам на тези, които чувате това слово сега, да стоите в мястото от което да сте причината за интензитета на този поток. Помнете тези думи защото, те ще се окажат причина за продължаването на потока.

Аз чух молитвата ви, чух сърцераздирането и чух посвещението, и очаквам да живеете на мястото пред Моя престол. Вие ме помолихте за съдбоностност за земята и Аз слизам със съдбоносност. Започвам да раждам нова съдбоностност във вашите животи, но искам да откликнете с вярност, така както и аз ще откликна с вярност. Искам да стоите на място на отговорност и на място на сериозност, не само като църква, но и като личности, понеже Аз никога не съм общувал просто с църква, но съм възлагал отговорност на личности. Днес правя завет с вас, казва Бог. Аз идвам да общувам и да се движа според намерението Си в живота на всеки един от вас, който Ме помоли и поиска да дойда в тази земя, за да върша Своето дело.