Свидетелство на Калинка Лиркова


Въпрос : В твоето семейство започнаха да стават много трудни и критични ситуации около съпруга ти и ние се молихме като църква за тези проблеми. Ти беше в голяма битка. Проблема обаче не се реши веднага. Ти трябваше да предприемеш определени стъпки.
Отговор : Да, минах през много трудни изпитания. Дадох си сметка за много неща. Благодаря на Бог, че ми даде сили да премина през всичко това. Минах през една депресия. Дявола ме атакува и съжалявам, че го допуснах това. Аз просто бях забравила какво съм в Исус Христос. Никога през тези 25 години от както ходя по църквите не съм познавала Бог като такъв любящ баща. Виждам сега и промяна в мъжа ми. Ние караме 40-тата година брак. Аз се покаях за моето отношение към него и това също оказа влияние за неговата промяна. Първата крачка, която предприех бе, че започнах да се отнасям внимателно с него. Промених отношението си.
От както аз се промених и той започна да се променя. Тогава и Бог промени нещата. Мъжът ми започна да се държи по-добре към мен. Бог се докосна до него. Една вечер се събудих и чух, че той започна да говори на езици.
Сега вече се молим, вярваме и чакаме да се отворят нещата за постоянна работа за него. Благодаря на Бог.

„In the begining“


„Божието слово е живо и действено. То е по-остро от кама – врязва се дълбоко в нас чак до мястото, където се разделят душа и дух, стави и костен мозък; съди мислите и намеренията на сърцето“ Евреи 4:12

Очаквайте старта на курса „IN THE BEGINING“.

Курсът ще се състои от няколко модула:

1. Целта на Църквата
2. Ролята на лидерство
3. Процеса на изграждане
4. Основи на вярата
5. Ролята на дарбите
6. Личностно развитие

През годините установихме дефицит, който има тялото Христово в разбирането си за основите на вярата. Този дефицит е пречил на Бог да надгражда следващото ниво, което има за живота ни.

В курса „IN THE BEGINING“ ще надграждаме и детайлно ще разглеждаме основите на вярата. Той ще е благословение за всеки един участник.
Този курс ще бъде отворен и към хора, които проявяват интерес към Библията и основите на вярата, без да е задължително да са част от Апостолския център.

Искаш ли да видиш промяната в живота си?Искаш ли да станеш част от по-голямата картина на Бог?Искаш ли промяна в ценностната си система и разбиранията си относно това как работи Бог?
Обади се. Запиши се сега.

На 08.12.2013г. се състоя: „Основи на вярата“
част II от курса „IN THE BEGINING“

провеждан от Апостолски Център „ПМРСД“ гр. Бургас :

„In the begining“ е курс, който постановява първите неща в живота на християнина.
Една страхотна възможност за новоповярвалите хора да стъпят на здрава основа в самото начало на християнския си живот и средство за зрелите християни да припомнят отново „първи стъпки“ в Божието Слово.
Никога не е твърде късно или твърде рано да се преживее този курс. Винаги има какво да научим или какво да допълним в нашите познания върху Словото. Да ни бъде разкрита мъдростта на Господ и да приемем знание, с което да променим застоялите неща в живота ни.
„In the begining“ „Основи на вярата“ част I, ни разкри как „стоенето в Завета“ работи за нас. Хвърля светлина върху правдата като дар чрез вяра и святостта като процес в нашия живот. Изважда на показ разликата между Логос и Рема. Зарежда ни с надеждата като материал за вярата и огнено очакване за нещата, които не виждаме. Как да се включиш в това очакване?
„In the begining“- „Основи на вярата“ част II ни разкри, какви са последствията от вярата. Когато се упражни вяра се дава право да бъде отключено наследство.
Откри ни, че за да имаме жътва в дадена област в живота ни, първо трябва да имаме очи за нея, за да я видим.
Разбрахме, че начина по който мислим за нещата, определя нашата перспектива. Вярата ни е базирана на картината на нашето очакване. Бог иска да напълни тази картина с различна съдба.
Ако сте пропуснали тази част от обучението, можете да наваксате като влезете в менюто „Служби“ в сайта.
През 2014г. ни очакват още модули от курса „In the begining“. Те ще се провеждат периодично в различно от неделните ни служби време.
За времето и мястото на тяхното провеждане, тези от вас, които са проявили интерес, ще бъдат уведомявани своевременно.

„In the begining“


На 29.09.2013г. се състоя обучение :“Основи на вярата“
част I от курса „IN THE BEGINING“

който се провежда от Апостолски Център „ПМРСД“ гр. Бургас :

„In the begining“ е курс, който постановява първите неща в живота на християнина.
Една страхотна възможност за новоповярвалите хора да „стъпят“ на здрава основа в самото начало на християнския си живот и средство за „зрелите“ християни да припомнят отново „първи стъпки“ в Божието Слово.
Никога не е твърде късно или твърде рано да се преживее този курс. Винаги има какво да научим или какво да допълним в нашите познания върху Словото, да ни бъде разкрита мъдростта на Господ и да приемем знание, с което да променим застоялите неща в живота си.
Първата част на „In the begining“- „Основи на вярата“ ни разкрива как „стоенето в Завета“ работи за нас. Хвърля светлина върху правдата като дар чрез вяра и святостта като процес в нашия живот. Изважда на показ разликата между Логос и Рема. Зарежда ни с надеждата като материал за вярата и огнено очакване за нещата, които не виждаме. Как да се включиш в това очакване?
Ако сте го пропуснали, можете да наваксате като влезете в менюто „Служби“ в сайта.

Очаквайте СКОРО

Втора част на „In the begining“, където ще научим как се развива вярата? Какви са последствията от вярата?

Виждате, че вярата си сътрудничи с делата му, и вярата [му] е завършена и достига своя върховен израз [когато той я прилага] чрез добри дела.” Яков 2:22 Amplified Bible

Мнения на хора, които станаха участници в самото начало на курса.

Димитринка Колева-41 год.
Ходя на протестантска църква вече трета година. Може да се каже, че съвсем от скоро съм поканила официално Христос в живота си.
За мен това поучение беше хем познато, хем ново. Като, че ли тези неща винаги са били в мен, пък никога не съм ги знаела. Звучеше познато, логично, но в същото време се чудех как е възможно да не съм ги разбирала по този начин до сега. Мисля, че курса ще ми донесе още много разбиране върху Библията и е определено благословение за мен.

Явор Балкански-24 год.
Ходя на църква от десет годишен, но съм имал много плитки знания и разбирания, докато дойдох през 2007г. в Апостолския център. Съзнателното ми ходене с Господ започна тогава и така вече 6 години „дръпнах“ много във взаимоотношението си с Него.
Аз не съм учил в Библейско училище и това поучение в курса „In the begining“ ми хареса много, защото беше предадено много достъпно. Смятам, че колкото е по-достъпно и просто обяснено, по-добре се схваща материала. Беше добре организирано с точки и слайдове, които ми помогнаха да визуализирам нещата в главата си. Повечето от материала не беше нов за мен, но сега вече ми е по-ясно сложено в главата, структурирано и подредено.

Янко Статев-22год.
Вярвам в Бог от близо 5 години, но идвам на църква вече от около 3 години и половина. За тези години ми е било малко трудно да разбирам проповедите. Това обучение ми харесва, но за да го усвоя до край, ще трява да го чуя няколко пъти и да се помоля върху него. Като цяло обучението ми допадна много, защото до сега не се е практикувало по този начин. Според мен е добър старт и добре влияе върху хората, които до сега не са имали възможност да бъдат обучени за важните принципи на живот с Хростос. Беше много разгърнато, и на мен ми влияе по-по-добър начин от проповядването.

Дилян Калчев-18 год.
Аз идвам на църква от 3 месеца. Това, което видях на презентацията в неделя и записах беше по-достъпно за мен и го разбрах повече. Тъй като имаше презентация и бяха записани най-важните неща и аз успях да записвам. Като го записвам, после го чета пак и така успявам добре да го усвоя. На мен лично ми хареса това, което видях в неделя. Това, което апостола представи като информация, някой от тези неща ми се случваха в живота. Например за това ако вярваш в нещо и се надяваш, че то ще се случи, то се случва.

Дилян Узунов-30 год.
Вярвам в Господ и посещавам тази църква вече от 13 години. Обучението не беше нещо ново за мен като материал, но беше предадено по-сбито и като план и така беше по-лесно за възприемане. Много неща казани на един път и като са подредени по този начин се запомнят и преговарят по-лесно.

Свидетелство на Анастасия Димитрова – 12годТази година Бог вложи в сърцето ми да взема водно кръщене.Преди да вляза в морето да се кръстя,усещах много силна болка в раменете. Исках по-скоро да се прибера вкъщи и да си легна. Но когато ме потопиха във водата – болката си отиде! Усетих много силно Божието присъствие и ми идеше да литна! Бях толкова развълнувана от случилото се- от това,че се посветих на Бог и че Той ме изцели в този миг!!! Благодаря Му от цялото си сърце!

+11


Единадесет човека взеха водно кръщение днес и с това си действие застанаха зад думите си, че обявяват Исус Христос за Господ над живота си. Съдбоносен момент на потвърждение на решение основаващо се на почит, любов и посвещение към Господ. Апостолския Център им честити този специален момент и ги благославя през целият си живот да носят уханието на това посвещение към Исус. С това си деяние вие почетохте жертвата Му.
На приятелите им, които Бог употреби по един или друг начин, за да ги доведат до Христос, казваме също Честито ! Вие станахте посредници на едно велико спасение, на неописуема радост в сърцето на Господ.

Призоваваме всеки от свидетелите от днешния ден да се грижи с пълна сила и любов, новият човек в тези хора да бъде порастен, а старият изоставен „в изгнание“.

Благославяме всеки от тях да бъде плодовита пръчка на истинската лоза Христос и следващата година самите те да придружават други до това скъпо място на потапяне – „…и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мен“ (Гал. 2:20)

АЦПМРСД ви кани на 08.09 в хотел „Аква“ зала „Аква“


Тази неделя на 08.09 от 10,30 ч.в АЦ „ПМРСД“ ще гостуват помазани служители на Господ, които ще ни благословят със слово и хваление.


1. Първият гост е апостол Красимир Партовски от Християнска църква „Ел шадай“ гр. София.
Красимир Партовски, започва още 17 годишен, да проповядва Божието Слово. Той е основател и пастор на църква “Вакарел” от 1993г. Основател е и на още четири други църкви в България. Пътува и проповядва в цяла България, Румъния, Гърция и Турция.
Църква “Ел Шадай” е пълноправен член на Международното Служение за Съживление (Revival Fellowship International) с Апостол Доктор Джон Полис.

Нейното Видение е : „Да достигнем изгубените и да научим хората кои са те в Христос, какво имат и какво могат“.
Повече за апостол Партовски, църквата, която води и интервюто му по Българската християнска телевизия може да прочетете на http://www.elshaddaibg.org/


2. Вторият гост ще бъде Георги Колев от Апостолска църква „Огнено поколение“ гр. Каблешково.
Той е лидер на хвалението в „Огнено поколение“, както и един от водачите й. Ще ни благослови като води хвалата тази неделя при нас. Той ще ни заведе по-близо до присъствието на Господ Исус чрез помазана хвала.
Чувствайте се поканени. Доведете и ваши приятели. Нека те да не изпуснат момента, който никога няма да се повтори.

22 юни 2013 година-шествие в Бургас


За пореден път лобито на гей организациите, щедро финансирано отвън, ще се наложи над общинските и държавни институции, които ще му позволят свободно да ерозира нашите традиции, нравственост и вековни ценности.
Гей парадът е абсолютно отрицание на изконните български ценности, съхранили народа ни през най-тежките и мрачни векове. Той не е просто едно безнравствено събитие, натрапващо по най-гнусен начин содомитска сексуалност. Не се свежда и само до нарушаване на правата на най-голямата религиозна общност у нас – християните. Гей парада е елемент от една крайно опасна и унищожителна политическа идеология. Гей-активизмът и всичките му прояви (включително парадите) са основен елемент от културна война, целяща унищожението на традиционното общество и на неговата основна клетка – традиционното семейство. Наш дълг, като българи -християни и родолюбци е да се изправим срещу това безумие и да защитим бъдещето на нашите деца.
Да издигнем глас срещу предстоящия гей парад, тъй като той заплашва моралните устои на обществото ни, както и здравето на нашите деца и на българската нация като цяло.

Ние като християни, остро осъждаме предстоящия на 22 юни 2013 година гей парад в София и настояваме Столична община да го забрани, като подриващо обществения морал и застрашаващо правовия ред събитие.
Всяко нарушаване на Божиите заповеди сериозно уязвява душевния мир и хармоничното развитие на човешката личност.
Хомосексуалността, бисексуалността и транссексуалността са противоестествено и особено вредно нарушаване на Божията заповед за благословение на брачната любов между мъжа и жената, като неотменима основа за нормалното и благодатно съществуване на човешкия род, за трайното благоденствие на обществото и за положителното изграждане на децата като личности.
В гр. Бургас ще се проведе шествие, което се организира от Гражданския форум за защита на децата и семейството в противовес на гей парада в София. Всички граждани на Бургас, които подкрепят традиционното семейство, са поканени да участват.
Шествието за традиционното семейство ще започне в 18.00 ч. на 22.06.2013г. от площад „Тройката“ и ще продължи по ул. „Александровска“.

Свидетелства от конференция в църква “Дом на пробив” гр. Русе – 24 – 25.11.12


Румяна: Аз се радвам че можем да прославим Бог, не само за изцеренията, но и за духовното ни израстване. Ние разбираме, че Бог е реален и ние сме свободни. От дълги години имах болка в дясната страна и не знаех точно от какво е. Мислех че е бъбрек, после отидох и ми махнаха апендикса, но болката си остана. Вчера излязох за молитва и почувствах затопляне на това място и болката изчезна. Днес установих че и болките в ставите ми ги няма.

Албена: От години имам болка в единия крак, този месец ми правиха операция, и след молитвата снощи вече не чувствам болка.

Милен: Беше ми неудобно да изляза да се молят за мен. Преживял съм отхвърляне, израснал съм в дом за сираци, след това бях в една престъпна организация, после имах инцидент, който ме държа шест месеца на инвалиден стол. Боря се със гневът във мен. Имам дарба да познавам злото в хората, но проблема е че се възползвам от нея да мачкам хората и да им покажа че аз съм силния. Отхвърлянето ме е изградило като човек, който се съобразява само със силата. Но Бог иска да не мачкам хората, а да ги издигам, както Бог издигна мен от този инвалиден стол.

Виолета: Имам болки в костите си от 30 години. След молитвата снощи не взех никакви лекарства, и днес вече седя права без болка. Благодарна съм на Бог за това, което прави в моя живот.

Свидетелството на п-р Василка Христова, гр. Раднево


Искам да споделя какво ми се случи когато апостолски изпратени хора влязоха в дома ми. Огромна промяна. 
Боледувах от псориазис, силно изразен по ходилата на краката и дланите на ръцете придружени с отток. Преминах много изследвания и лекари-нямаше причина-всички изследвания бяха добри, но болката не си тръгваше, всеки ден се засилваше и ставаше все по-зле.

През това време ме посети апостол Христо със съпругата си п-р Юлка, за което съм им много, много, много благодарна. Те ме свариха в момент на ръба на отчаянието.Не виждах надежда за изцерение.Но Бог изпраща Словото Си и то ни освобождава.
Апостол Христо Кънев освободи слово от Исус Навин 1:8. Повярвах, че по-долния се благославя от по-горния. От този момент нещата се промениха и от 20.11.2012г. аз съм възстановена, оттока изчезна, раните се затвориха, мога да вървя без болка.

Благодаря на Господ Исус Христос! Благодаря на ап. Христо и п-р Юлка за огромните им сърца, грижа, търпение, бащинство към моя дом.
Благодаря, че съм част от апостолски дом за закрила и протекция. Благословения за целия екип на  Апостолски Център „Правда, мир и радост в Святия Дух“ гр. Бургас“

Свидетелство на Галина Ангелова, Бургас


Искам да благодаря от цялото си сърце, на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Повече от 3 месеца чувствах болка в лявата си ръка от лакътя до рамото. Не съм ходила на лекар. Вярвах, че Бог ще ме изцери и ще се прослави в живота ми. Дните минаваха, аз не преставах да се моля. Ръката ми започна да се подува, първо в лакътя, а после и  бицепса ми се поду и се образува доста голямо топче.

На 23.11.2012год. сънувах, че отивам на църква с ясното съзнание, че вече имам нужда апостол Христо да се моли за мен, но той не ми обърна внимание. На 25.11.2012год. тръгнах за църквата, но в залата ни имаше други хора. Не знаех, че същия ден църквата е в ресторанта на хотела. Стоях на площадката и чаках да видя някого. След малко от някъде се появи една сестричка от нашата църква и каза къде е службата. Апостол Христо отсъстваше от града, но аз знаех, че Бог ще употреби някой, който ще се моли за мен. 

След службата видях Даниела и реших да споделя на нея проблема си. Седнахме на един диван във фоайето и и казах всичко. Освен това имах в момента и финансов проблем, който беше важен за мен. Когато Даниела започна да се моли, почувствах топлина в ръката си, започвайки от рамото надолу. Изтръпнаха  ми и пръстите на ръката. Към края на молитвата ме обзе голяма радост. Благодарихме на Бог за моето изцерение и аз казах, че другата седмица ще свидетелствам. 

Още на другия ден, топчето го нямаше, ръката ми беше без оток, без болка и финансовия проблем ми се разреши. СЛАВА НА БОГА!

Но изпитанията ми не свършиха до тук. Разболях се от грип с гнойна ангина и бронхит. Отново не се предадох и когато дойде отново неделята, отидохме на църква с дъщеря ми и внуците. Тогава апостола се обърна и попита кой е с гнойна ангина и аз излязох. Цялата църква се моли за мен и аз бях изцерена напълно! До края на службата започнах да дишам по леко, а на другия ден нямаше и следа от ангината и бронхита.

Слава на Бога, братя и сестри!  Благодаря на всички, които се застъпихте и се молихте, Бог да ви благослови преизобилно и да снабди всяка нужда. Благодаря Ти, Татко наш, отдавам Ти слава, почит и хвала! Амин и Алелуя!